Uw organisatie.
Uw talent.
Uw toekomst.
Onze aanpak op maat.

Uw organisatie is een unieke combinatie van mensen, uitdagingen
en opportuniteiten.  En heeft unieke hr-behoeften.
Daarom kiezen wij voor een unieke aanpak – volledig op maat.

Foto Lieve Van Molle tijdens sessie

Hoe gaat Talenta Futura te werk? We verdiepen ons in uw organisatie, huidige situatie, behoeften en ambities. U krijgt van ons concrete inzichten en advies, expertise en een gepaste aanpak. Daarmee gaat u verder aan de slag om de talent management uitdagingen van uw organisatie te doen slagen.

Talenta Futura bouwt op tientallen jaren ervaring en op uw sterke basis. Bovendien zetten we voluit in op flexibiliteit en ’agility’. U hebt die nodig om uw hr-beleid in goede banen te leiden in een steeds veranderende hr-wereld.

Over ons

Talenta Futura biedt u professioneel advies en diensten in talentmanagement, op maat. Onze troeven? Onze uitgebreide ervaring en sterk netwerk van specialisten met wie we samenwerken. Zo stemmen we onze aanpak volledig af op uw specifieke situatie en noden.

Inspelen op de steeds veranderende wereld vergt een hoge dosis aanpassingsvermogen van elke organisatie. Uw taak als manager  en hr-expert? Adequaat reageren op zowel externe invloeden als interne veranderingen of disrupties. Want zij veranderen de collectieve noden van uw organisatie én de verwachtingen van uw medewerkers. Wat doet Talenta Futura? Samen met u identificeren en optimaliseren we de talenten en dynamieken van uw organisatie. Zo bent u beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en evoluties.

Missie

Met de gepaste ervaring en expertise biedt Talenta Futura onze klanten diensten en advies in talent management – helemaal op maat.

Visie

Voor Talenta Futura is uw organisatie uniek. Net zoals uw medewerkers en uitdagingen uniek zijn. Precies daarom creëren we oplossingen die afgestemd zijn op uw specifieke situatie, noden en verwachtingen. We begeleiden en adviseren u op een professionele manier bij het samen realiseren van een performante omgeving. En van krachtige teams die betrokkenheid en flexibiliteit omarmen. Het resultaat? Uw organisatie past zich soepel aan in een steeds veranderende wereld.

Profielfoto Lieve Van Molle

Oprichter Lieve Van Molle

Lieve Van Molle heeft meer dan 25 jaar ervaring en expertise in talentmanagement en hr-advies. Ze richtte zich op het ondersteunen van een gevarieerde klantenportefeuille: van lokale tot internationale organisaties in de publieke, private en derde sector. Voorbeelden hiervan zijn grote en kleine EU-agentschappen en instellingen zoals de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement.

Lieve combineert haar uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en implementeren van talentmanagementstrategieën en kritische hr-projecten, met de rol van trusted advisor voor executives, hr-professionals en stakeholders. Ze is gedreven door een passie voor de menselijke factor in verandering en transformatie.

Een stukje geschiedenis

Het woord ‘talent’ is afgeleid van het Griekse woord ‘talanton’. In het oude Griekenland stond een talanton voor het gewicht dat een persoon alleen kon dragen. Sinds de bronstijd verwees het naar een standaardgewicht van 30 kilogram koper, gegoten in de vorm van een kalfshuid, en werd het gebruikt in de internationale handel.

Die vorm inspireerde ons voor het logo van Talenta Futura.

In het middeleeuwse Latijn kreeg het woord ‘talent’ de betekenis van een natuurlijke aanleg. En vandaag vindt men het woord in veel talen terug – in diezelfde betekenis. Onze naam Talenta Futura verwijst naar de unieke talenten die iedereen in zich draagt en verder kan ontwikkelen. De vorm van ons logo symboliseert de verbinding en ondersteuning waarvoor we staan.

History explaination

Onze diensten

Consultancy diensten

We fungeren als uw sparringpartner, vullen uw interne expertise aan of vormen het verlengstuk van uw team. Zo kunt u rekenen op externe expertise waar en wanneer u wilt. Vertrouw op Talenta Futura voor:

  • Talentmanagement: ontwikkeling, implementatie en herziening van processen, methodes en strategieën
  • externe hr-audit
  • begeleiding en ondersteuning bij hr-transformatieprocessen
  • opzet en implementatie van hr-projecten in verschillende domeinen:

aantrekken van talent

talent inschatten en selectie

onboarding van nieuwe medewerkers

employee engagement

competentiemanagement

diversiteit en inclusie

talent- en leiderschapsontwikkeling

loopbaanmanagement

interne mobiliteit

successiemanagement

retentiemanagement

Specifieke opdrachten en projecten

Talenta Futura stelt haar expertise en ervaring ter beschikking voor specifieke opdrachten van verschillende omvang. Die omvatten:

  • identificatie, beoordeling en selectie van intern en extern talent:

voeren van selectiegesprekken

beoordelen en selecteren van kandidaten voor leidinggevende functies

fungeren als externe deskundige/adviseur in selectiepanels

opleiden en adviseren van selectiepanels en managers in selectietechnieken

opzetten van selectieprocedures of -campagnes

  • talent- en leiderschapsontwikkeling:

coachen met inbegrip van executive coaching, leadership coaching, loopbaancoaching, coaching bij onboarding of bij interne mobiliteit

debriefen van 360° feedback

opmaken van persoonlijk ontwikkelingsplannen

adviseren van leiderschapsteams

  • assessen van talent
  • prestatiebeoordelingen

We werken graag bij u ter plaatse, op afstand of online.
We werken in het Engels, Frans en Nederlands.

Neem contact op

Onze aanpak

Op maat van uw organisatie

Talenta Futura werkt op maat voor iedere klant door te luisteren en nauw samen te werken met alle betrokken partijen. Onze sleutelwoorden? Vertrouwen en transparantie.

Onze kennis – uw winst

Terwijl we nauw met u samenwerken, delen we ook graag onze kennis en expertise. We adviseren en assisteren u bij de implementatie van de samen uitgewerkte methodes en oplossingen. Daarna kan u die zelf actualiseren en aanpassen aan een veranderende context.

Onze samenwerking

U kent uw organisatie en situatie. U weet wat u wilt bereiken. Wij vullen uw team aan en gaan voor een echt partnerschap.

Verankerd in uw processen

In onze aanpak koppelen we oplossingen aan uw bestaande interne systemen en processen. En aangezien organisatiestrategieën, beleidslijnen en talloze andere factoren de toekomst van uw organisatie kunnen beïnvloeden of doorkruisen, creëren we flexibele oplossingen. Zo kunt u elk moment snel en adequaat reageren.

Ons netwerk

Ervaring, expertise en inzicht in uw noden zijn belangrijke waarden voor ons. We werken samen met een gedegen netwerk van experts en specialisten die kwalitatief advies en projecten op maat leveren. Indien we van mening zijn dat de situatie of cultuur, behoeften of uitdagingen van uw organisatie beter aansluiten bij hun specifieke inzichten of ervaring, dan bespreken we dat graag met u. Aan uw noden tegemoet komen is ons doel.

Iedere expert met wie we samenwerken, deelt onze waarden en onze standaarden van kwaliteit en professionaliteit.